Lokalna suwerenność lekowa

Wyzwania związane z zapewnieniem  dostępu do leków, w tym leków o  krytycznym znaczeniu, pogłębiają się wraz z kryzysami o globalnym zasięgu. Kontekst pandemii COVID-19 potwierdza dobitnie to, co wcześniej sygnalizowały kryzysy lekowe: bez aktywnej i przemyślanej polityki w tym obszarze  Polska nie tylko traci szansę rozwoju  jednego z najbardziej innowacyjnych sektorów, ale też naraża bezpieczeństwo lekowe społeczeństwa.

W najnowszym raporcie Instratu “Lokalna suwerenność lekowa: Bezpieczeństwo lekowe i lokalizacja produkcji farmaceutycznej a rola samorządu terytorialnego” analizujemy problem bezpieczeństwa lekowego i roli samorządów oraz polityki lekowej państwa w tym obszarze.

Postulat suwerenności lekowej należy rozumieć jako takie kształtowanie polityk publicznych, które gwarantuje bezpieczeństwo lekowe obywateli i obywatelek w sytuacji kryzysowej, przy jednoczesnej niezbędnej otwartości na udział w globalnej wymianie handlowej. Priorytetem jest zdecydowanie wsparcie przez instytucje centralne oraz lokalne działań zabezpieczających podstawowe leki i substancje czynne (API) gwarantujące zdrowie i życie obywateli i obywatelek.

Administracja publiczna w czasach odbudowy gospodarczej i regeneracji społecznej po pandemii COVID-19 musi wziąć aktywny udział w tworzeniu programu rozwoju mocy krajowych. Dla osiągnięcia maksymalnych korzyści kluczowe pozostaje włączenie jednostek samorządu terytorialnego, które zapewniłyby dobre warunki dla budowy suwerenności lekowej, w szczególności poprzez partycypację w powyższych projektach.

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Miasta Sejny. Partner społeczny raportu: Stowarzyszenie Energia Miast.

Zachęcamy do lektury pełnego raportu.

Rekomendujemy cytowanie: Libura, M., Przystajko, D., Kuźnicki, W., Zygmuntowski, J.J. (2021). Lokalna suwerenność lekowa. Bezpieczeństwo lekowe i lokalizacja produkcji farmaceutycznej a rola samorządu terytorialnego. Instrat Policy Paper 04/2021.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content