Apel o konstruktywny dialog wokół aktualizacji KPEiK

Udostępnij artykuł!

Instrat dołączył do grona organizacji pozarządowych i think tanków, które zaapelowały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o o uruchomienie transparentnego, otwartego i ustrukturyzowanego dialogu w ramach dalszych prac nad aktualizacją tego kluczowego dokumentu.

Aktualizacja Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) ma kluczowe znaczenie w obliczu przyspieszającej dekarbonizacji gospodarki i konieczności dostosowania kraju do wyzwań przyszłości.

Prekonsultacje w obecnej formie są krokiem w dobrą stronę, jednak nie wykorzystują pełnego potencjału dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Formularz online udostępniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zapewnia wystarczającego miejsca na zgłaszanie uwag wykraczających poza zdefiniowany katalog haseł, a krótki okres zbierania uwag jest utrudnieniem dla udzielenia wyczerpujących odpowiedzi przez wszystkich zainteresowanych.

Pełna treść apelu znajduje się na stronie Instytutu Reform.

Skip to content