Ograniczanie emisji metanu z górnictwa węgla kamiennego

Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej i głównym emitentem metanu z tego źródła. Przemysł górniczy postrzega metan przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa pracowników, ale metan jest też szkodliwym gazem cieplarnianym. Jego emisja jest obłożona zbyt niską opłatą środowiskową, aby zachęcić operatorów kopalń do odpowiednich inwestycji. W Polsce brakuje też systemowego podejścia do ograniczania emisji tego gazu.

Instrat odpowiada na te problemy na kilka sposobów:

  • Tworząc i regularnie aktualizując bazę danych o kopalniach węgla, zawierającą również informacje o jednostkowych emisjach metanu z polskich kopalń
  • Prowadząc badania nad systemami monitoringu, raportowania i weryfikacji (MRV) danych o emisjach metanu oraz ich środowiskowych i ekonomicznych aspektach
  • Angażując się w dialog na temat regulacji (unijnego rozporządzenia metanowego) z partnerami z sektora publicznego, w tym instytucji międzynarodowych oraz z branżą górniczą, m.in. na forach branżowych i w mediach.

Celem Instratu jest popularyzowanie wiedzy wśród interesariuszy w celu ograniczenia emisji metanu i szkodliwego wpływu wydobycia węgla na klimat. 

Program badawczy:

Energia i klimat

Finansowanie:

Global Methane Hub, European Climate Foundation, środki własne 

Lider projektu:

Publikacje
i aktualności

Data projektu:

Od 2021

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content