Rynek energii do naprawy czy napisania na nowo?

Instrat wziął udział w przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach publicznych w sprawie reformy struktury unijnego rynku energii elektrycznej. Naszym zdaniem dotychczasowe dążenia do liberalizacji i integracji europejskich rynków energii co do zasady przełożyły się zarówno na bardziej efektywną strukturę pracy istniejących mocy wytwórczych, jak i tworzyły właściwe bodźce dla producentów i odbiorców energii elektrycznej. Pozytywne działanie rynku było jednak ograniczone przez bariery, takie jak niska konkurencyjność […]