Uwolnić potencjał danych

Raport “Uwolnić potencjał danych. Zarządzanie danymi jako zasobem współdzielonym” powstał na zamówienie Cyfryzacji KPRM. Publikacja stanowi pogłębioną analizę cyklu warsztatów, w ramach których przedstawiciele różnych środowisk dyskutowali o koncepcjach współdzielenia danych oraz cyfrowych przestrzeniach ich wymiany, mających szansę zaistnieć w polskiej przestrzeni gospodarczej i publicznej.

Cały cykl prac obejmował cztery bloki warsztatowe, trwające łącznie 40 godzin, a każdy z modułów zawierał zarówno cześć́ teoretyczną, jak i badawczą (dyskusja; problem-saling). Pierwsze trzy spotkania dotyczyły kolejno: pośredników danych osobowych; wirtualnych wspólnic dla danych nieosobowych, biznesowych; publicznych wspólnic dla danych osobowych. Czwarty blok poświęcony był analizie sposobów zarządzania danymi w zależności od stopnia ich wrażliwości.

Dynamiczny rozwój narzędzi technologicznych opartych na systemach sztucznej inteligencji w sposób szczególny uwydatnił konieczność́ odejścia od towarowego podejścia do danych na rzecz ich ponownego wykorzystania. Maksymalizacja potencjału danych to szansa rozwojowa dla Polski, by wytworzyć́ własne wysokotechnologiczne rozwiązania, zmodernizować usługi publiczne i podnieść jakość podejmowania decyzji we wszystkich sektorach. Aby to osiągnąć, musimy nauczyć się efektywnie współdzielić dane przy wykorzystaniu zaufanych przestrzeni, instytucji i technologii powołanych do tego celu.

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z uczestnikami warsztatów, a także własnej analizy przedmiotowej literatury i dobrych praktyk międzynarodowych, autorzy raportu wypracowali zbiór rekomendacji pilotażowych dla Polski. Przy zachowaniu kompleksowego podejścia do kwestii współdzielenia danych, uwaga twórców skupiła się̨ przede wszystkim na wspólnicy przemysłowo-rolnej oraz wspólnicy danych zdrowotnych. Z warsztatów wyniknęło bowiem, że to właśnie te przestrzenie mają największą szansę powstać w polskiej przestrzeni publicznej, przyczyniając się̨ do poprawy jakości życia wszystkich obywateli oraz zmniejszania długu innowacyjnego.

Raport zawiera rekomendacje co do modelu operacjonalizacji celów „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od 2020r.” w obszarze zarządzania dostępem do danych w zaufanym środowisku wirtualnych składnic (wspólnic) danych oraz tzw. data trusts.

Punktem wyjścia dla zamówienia raportu stanowiły wykonane w 2017 r. badania wpływu na PKB przepływu transgranicznego danych elektronicznych wykazujące, iż produktywność polskiej gospodarki zależy w 46% od takiego przepływu. Analiza ta stała się podstawą opracowania raportu z 2018r. zawierającego propozycje kierunków polityki dla gospodarki cyfrowej i społeczeństwa informacyjnego, w tym koncepcji projektu tzw. wirtualnych składnic danych, która to koncepcja stała się podstawą deklaracji państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej V4 z 2018r. i nadal stanowi ramy dla dyplomacji cyfrowej w ramach regulacyjnych w UE oraz poza nią.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content