Aktualizacja baz danych na esg.instrat.pl

Logo esg.instrat.pl

Udostępnij artykuł!

Na platformie esg.instrat.pl udostępniamy w otwartym dostępie dane dotyczące klimatycznych aspektów działalności największych polskich spółek. Z dumą ogłaszamy, że dwie kluczowe bazy danych zostały zaktualizowane o nowe dane.

Linki:

Aktualizacja bazy korporacyjnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych

Ostatnim razem szczegółowo przyglądaliśmy się celom redukcji emisji przyjętym przez spółki giełdowe w raporcie Droga do zera netto z marca 2023 r. Wtedy cele klimatyczne posiadało 25 spółek z grona 100 największych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie(26, jeżeli wziąć pod uwagę 140 spółek z głównych giełdowych indeksów). 

Aktualizacja bazy celów klimatycznych na esg.instrat.pl po sezonie sprawozdań za 2022 rok pokazuje, że wartości te znacząco wzrosły. Obecnie w gronie 100 największych spółek cele klimatyczne ma 35 podmiotów. Wśród 140 spółek z największych indeksów to 40 firm. 

Nasz monitoring celów klimatycznych pokazuje, że na przestrzeni 2023 roku liczba przyjmujących je spółek wzrosła w giełdowej setce o 40%. Obecnie wyznaczyła je już co trzecia spółka z tego grona. To dobra wiadomość, jednak ważne żeby upowszechnianiu się celów klimatycznych towarzyszyła dbałość o ich jakość i rzetelne strategie ich osiągnięcia – mówi Stanisław Stefaniak, kierownik programu badawczego Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat.  

Więcej informacji i krytycznej analizy przyjętych przez spółki giełdowe celów dostępne będzie już wkrótce w kolejnej edycji naszego raportu Droga do zera netto.

Aktualizacja listy spółek objętych wymogami raportowania niefinansowego według dyrektywy CSRD

Unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive; CSRD), znacząco zwiększa obowiązki firm w zakresie ujawniania informacji o wpływie ich działalności na środowisko i rozszerza ich zakres podmiotowy na niemal 4 tysiące największych polskich przedsiębiorstw.

Ustalenie kręgu firm, które będą objęte nowymi obowiązkami jest istotne dla ich sprawnego wdrożenia na polskim rynku. Dlatego stworzyliśmy w ramach esg.instrat.pl listę spółek objętych CSRD. Pozwala ona instytucjom finansowym identyfikować źródła informacji, których potrzebują do wypełnienia własnych obowiązków związanych z raportowaniem oraz zarządzaniem ryzykiem ESG. Ponadto, nasze narzędzie pozwala samym spółkom wstępnie ocenić, czy muszą przygotowywać się na nowe obowiązki i ułatwia działania administracji publicznej odpowiadającej za wdrożenie CSRD. 

Obecnie zaktualizowaliśmy listę spółek objętych CSRD w oparciu o dane za 2022 rok. Rozszerzyliśmy też bazę o informacje o tym od jakiego roku dana spółka objęta będzie nowymi obowiązkami. 

Kryteria dotyczące rozmiaru działalności i stopniowe wchodzenie obowiązków raportowania niefinansowego wg. CSRD w życie 

Pierwszy rok objęty raportem wg. CSRDTyp podmiotów Liczba podmiotów w bazieKryteria dotyczące rozmiaru działalności 
2024 (pierwszy raport w 2025 r.)Spółki obecnie raportujące informacje niefinansowe (wg. NFRD)129Spółki giełdowe  spełniające poniższe kryteria:

– średnioroczne zatrudnienie > 500 pracowników oraz 1 z 2 poniższych kryteriów:
– przychód ze sprzedaży > 170 mln PLN
– aktywa > 85 mln PLN
2025
(pierwszy raport w 2026  r.)
Duże spółki giełdowe i pozagiełdowe3615Spółki spełniające co najmniej 2 z 3 poniższych kryteriów:

– zatrudnienie > 250 pracowników
– przychód ze sprzedaży > 170 mln PLN
– aktywa > 85 mln PLN
2026
(pierwszy raport w 2027 r.)
Małe i średnie spółki giełdowe 
112 Spółki notowane na giełdzie spełniające co najmniej  2 z 3
poniższych kryteriów: 


– zatrudnienie > 10 oraz =< 250 pracowników
– przychód ze sprzedaży > 3 oraz =< 170 mln PLN
– aktywa > 1,5 oraz =< 85 mln PLN

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content