Holistyczna wizja rozwoju

 

Technologie, innowacje i gospodarka cyfrowa

Przyglądamy się zależnościom między nowymi technologiami a rozwojem społeczno-ekonomicznym. Angażujemy się w dyskusje i inicjatywy w polskim oraz światowym ekosystemie innowacji.

Więcej

Zrównoważona energetyka i transport

Badamy środowiskowy wpływ i efektywność systemów produkcji energii oraz transportu, zarówno na poziomie miasta jak i kraju. Doradzamy instytucjom jak długoterminowo inwestować w kontekście rosnącego ryzyka.

Więcej

Nierówności społeczne i finanse publiczne

Z zainteresowaniem śledzimy opracowania ekonomiczne dotyczące problemu nierówności dochodowych i majątkowych. Pracujemy nad propozycjami zabezpieczającymi egalitarne, sprawiedliwe społeczeństwo.

Więcej

Globalna współpraca

Problemy XXI wieku muszą być adresowane na arenie międzynarodowej. Opowiadamy się za międzynarodowym pokojem opartym na pomocy rozwojowej i końcu imperializmu.

Więcej
Doradztwo i wiedza

Doradztwo i wiedza

Badania i analizy

Badania i analizy

Aktualności